Nya gården påbörjas vecka 20!

Nu har vi äntligen fått klart med vår aktör som ska påbörja gårdens ombyggnation i vecka 20, arbets tid ej klart ännu. Arkitekterna har även gjort några uppdateringar så kika gärna på bifogad skiss för att få en bild på vår framtida gård som troligtvis blir klar i September.

NOTERA:

INGA CYKLAR FÅR STÄLLAS PÅ GÅRDEN -VÄNLIGEN TA BORT DESSA SENAST LÖRDAG 11 MAJ.

SOPOR KOMMER ATT SLÄNGAS I RESPEKTIVE TRAPPHUS VARTEFTER OCH DET KOMMER BLI BEGRÄNSAD FRAMKOMLIGHET PÅ GÅRDEN UNDER RENOVERINGEN.

190424 Valand 9 gård

 

Uppdatering angående dörrarna på Sankt Eriksgatan:

Vi tittar på en ny dörrstängare och hoppas ni har tålamod med oss i styrelsen som vill lösa detta lika snabbt som er.

Cyklar

Fasaden mot gården är sliten längst ner, fram för allt efter att vi rivit de tidigare sopskjul som nyttjats av restaurangerna. I ett led av upprustningen av gården har vi därför nu anlitat murare som skall reparera och snygga till fasaden. Det är då mycket viktigt att de kommer åt hela fasaden. Tänk därför på att ställa cyklarna samlat i, eller precis intill cykelställen. Ställ inga cyklar mot fasaden då murarna måste komma fram för sitt arbete.

Gården

I och med att vi upplåter ett nytt utrymme till restaurangerna och deras sopor så skall nu gården förhoppningsvis hållas renare. För att få en nystart och då något behöver göras har vi tänkt tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag inför styrelsen hur gården skall renoveras.

 

Vi är så klart mycket intresserad av vad ni medlemmar tycker och om ni har några förslag till hur vi kan göra vår gård fin och hela vår förening attraktivare (faktum är att minst en lägenhet i huset har sålts för ett lägre pris än förväntat där mäklaren hänvisat till att gården var ett stort minus). Så, skicka gärna ett mail med idéer, förslag eller om ni på något sätt vill engagera er i arbetet med en ny och finare gård. Ni når arbetsgruppen på garden@brfvaland9.se

Vårstädning 13/4 kl 13

Som varje vår ska gården städas. Vi börjar på samma vis som vi gör varje vår och höst. Det vill säga att vi samlas söndagen den 13/4 kl 13.00 på gården för städningen. Beroende på hur många vi blir brukar vi vara färdiga på ca en timma. Vanan trogen kommer vi även att samla in grovsopor och elskrot. Detta samlas in på gården och kommer att forslas bort på tisdagen och onsdagen därefter.

I år tänkte vi dock göra ett försök till att höja stämningen något. Efter att vi städat och allt är klart höjer vi i år ribban jämfört med tidigare år och byter ut kakan och kaffekoppen som styrelsen brukat bjuda på mot pizza och vin, öl eller läsk på Ciao Ciao.

Varmt välkomna att hjälpa till med städningen och trevligt umgänge med dina grannar.

Cyklarna på gården

Snälla, försök att ställa era cyklar i cykelställen eller i cykelrummet. Vi i styrelsen försöker flytta ihop cyklarna så gott det går när de står för utspridda. Vi förstår att detta gör det lite krångligare att få ut era cyklar, men vi gör inte detta för att vi är oerhörda pedanter, utan för att vi måste se till att det finns en öppen passage till vårt soprum. Står det cyklar i vägen kommer sopgubbarna inte fram och då lämnar de helt enkelt våra soptunnor otömda. Sopgubbarna kommer aldrig flytta en endaste cykel som står i vägen, de vänder direkt om de inte kan komma fram till soporna obehindrat.

Höststädning

Precis som alltid så städar vi gården även denna höst. I år kommer detta att ske söndagen den 20:e oktober. Vi samlas på gården kl 13.00 för att städa. Därefter fikar vi gemensamt på en av restaurangerna. Precis som alltid samlar vi även in grovsopor och elektronikskrot på gården för bortförsel senare i veckan. Tidigare har medlemmar även lämnat miljöfarligt avfall, observera att detta ej är något som omhändertas.

Störande doft/restaurangerna

I helgen som var (31/8-1/9) stördes framförallt boende i Vanadisplan 1 av obehaglig lukt. Det har visat sig att det är restaurangernas fettavskiljare som står i källaren på Vanadisplan 1 som hade svämmat över. Detta skall nu vara åtgärdat och det bör ej längre vara några problem med störande lukt.

 

Vidare så beslutades på senaste styrelsemötet att medlemmar ur styrelsen skall ha möten med representanter från restaurangerna var 14:e dag för återkoppling och påpekanden då de ej sköter sig. Förhoppningen är att vi med dessa möten skall ligga på restaurangerna och förmå dem att sköta sig bättre.