Cyklar

Fasaden mot gården är sliten längst ner, fram för allt efter att vi rivit de tidigare sopskjul som nyttjats av restaurangerna. I ett led av upprustningen av gården har vi därför nu anlitat murare som skall reparera och snygga till fasaden. Det är då mycket viktigt att de kommer åt hela fasaden. Tänk därför på att ställa cyklarna samlat i, eller precis intill cykelställen. Ställ inga cyklar mot fasaden då murarna måste komma fram för sitt arbete.