Uppmärksamhet och grannsamverkan!

Vi vill uppmärksamma boende på att vi under dagen den 29 April har haft en person i huset som inte hört hemma bland de boende som uppträtt något underligt.

Vi har dessutom hittat föremål så som burkar, sopor etc tidigare i trappuppgångar så vi ber boende nu hålla extra koll samt vara väldigt noga med att inte någon smiter in i porten efter er.

Fråga gärna personer ni inte känner igen vad någon gör eller vart personen är på väg. Då visar vi att det här är en förening där vi har koll på varandra och personer som rör sig i området.

Om ett inbrott håller på att ske, larma polisen på 112.