Köksfläkt i din lägenhet – OVK uppföljningskontroll

Boverket ställer krav på att OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det är tänkt.

Vi gjorde en OVK i november 2019 där kontrollen visade att ett antal motordrivna el-fläktar är anslutna till föreningens ventilationssystem, detta är inte tillåtet då ventilationen inte är konstruerad för detta – samtliga köksfläktar ska vara kolfilterfläktar. Om det satt en motordriven fläkt i köket när du köpte din lägenhet så har du också fått med dig ansvaret gentemot föreningen att ta bort den. OVK-besiktningen gav nedan information om vilka lägenheter som behöver åtgärda sina fläktar:

På Hälsingegatan kunde vi ej komma in till och behöver få et OK på:
Lgh 1201 ,1202, 1302, 1402,

Samt 1503-i köket med inbyggd och ej åtkomlig fläkt.

 På Vanadisplan har vi ej kommit in till och behöver få ett OK på:
Lgh 1101, 1504

Fel kopplade fläktar som måste åtgärdas:
Lgh 1201, Lgh1301, Lgh 1404 fläkt inkopplad och Lgh 1401 fläkt troligen kopplad

På St Eriksgatan har vi ej kommit in till och behöver få ett OK på:
Lgh 1101, 1201, 1202, 1302, 1303, 1404

Fel kopplade fläktar som måste åtgärdas:
Lgh 1203, 1204, 1402

Är er köksfläkt ansluten till föreningens skorstensledningar?
Detta får inte göras i en självdrags fastighet som vi har i Valand9. Vi ber att ni kopplar ur befintlig fläkt frilägger ventdon samt köper ny kolfilterfläkt som monteras innan 8 januari 2021. Därefter kommer vi kontrollera detta.

Har vi inte kommit in till er lägenhet?
Vi behöver få ett email från er med bild och skriftligt OK att ni inte kopplat fläkt till ventilationen innan 8 Januari 2021. Vet ni inte om er fläkt är detta får ni maila styrelsen.

Till alla boende:
Din kolfilterfläkt är beroende av filter för optimal prestanda. Med tiden måste dessa filter bytas ut. Över tid byggs fett upp i gamla filter och kan orsaka dålig lukt och stoppa luftens passage, vilket minskar fläktens kapacitet. Hur ofta du ska byta filter beror på användning, men en smart regel är att byta filter en till två gånger per år. Dessutom bör du rengöra filtret grundligt var tredje månad.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Valand 9

Välkomna på städdag den 25 oktober

Bästa medlemmar,

Varmt välkomna på städdag den 25 oktober 11-14.

Planen är att vi gemensamt städar föreningens innergård, vädringsbalkonger och utrymmen kring vinds- och källarförråd. Vi möts upp på innergården klockan 11 för uppdelning av områden.

I samband med städdagen, mellan den 25 – 26 oktober, finns möjligheten att lämna diverse avfall som kommer att hämtas upp av Junkbusters Stockholm den 27 oktober. Det kommer att vara möjligt att lämna elektronik samt diverse grovsopor, men inte farligt avfall såsom målarfärg och dylikt.

Efter städdagen står föreningen för lunch för alla som deltagit (och som vill) på Ciao Ciao.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara 😊

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Valand 9

Om röken stör kan det räknas som olägenhet för människors hälsa.

Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen utom på balkongerna. Balkongdörrarna bör då hållas helt stängda mot trapphuset. Utöver detta, ska du ta med dig fimpar och aska när du lämnar balkongen och naturligtvis inte kasta ner fimpar på gården. Vi ber er visa stor hänsyn till era grannar.

En påminnelse om våra ordningsregler och vad som händer om dessa inte följs finner ni här

Uppmärksamhet och grannsamverkan!

Vi vill uppmärksamma boende på att vi under dagen den 29 April har haft en person i huset som inte hört hemma bland de boende som uppträtt något underligt.

Vi har dessutom hittat föremål så som burkar, sopor etc tidigare i trappuppgångar så vi ber boende nu hålla extra koll samt vara väldigt noga med att inte någon smiter in i porten efter er.

Fråga gärna personer ni inte känner igen vad någon gör eller vart personen är på väg. Då visar vi att det här är en förening där vi har koll på varandra och personer som rör sig i området.

Om ett inbrott håller på att ske, larma polisen på 112. 

Märkning av förråd och ventilations information

Märkning av förråd:

Styrelsen kommer kartlägga förråd i huset och därför måste alla medlemmarna märka sina förråd med lägenhetsnummer och adress senast 15 Mars

Dålig lukt från lägenheter:

Då vi haft problem med lukt från matos ber vi er att se till att era fönster har ventilerna öppna samt att alla lägenheter ser över sina köksfläktar och vid behov byta kolfilter.

Ordinarie föreningsstämma

Tid: 5 April, kl 11 på Restaurang Sangria

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.
Kallelse utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman på anslagstavlor och i brevlådor i huset.

Vi ser fram emot att träffa er i April.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

En påminnelse om våra ordningsregler och julpynt den 1 dec

Styrelsen har den senaste tiden mottagit klagomål om störningar och vi vill därför påminna er om våra ordningsregler samt åtgärder som tas vid störningar.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller. Ni hittar dom här.

Den 1 december kl 13 kommer granen sättas upp på innegården. Alla som vill är välkomna att hjälpa till att pynta.

Vi önskar er en god och fridfull jul!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen