Grovsopor och cykelkontroll

Den 10:e och 11:e april kan grovsopor och elektronik lämnas på gården.

Inga farliga ämnen som färg eller kemikalier!

Vi behöver göra vår årliga översyn av bortglömda cyklar.

Märk din cykel med namn och lägenhetsnummer.

Omärkta cyklar samlas ihop.

Mvh
Styrelsen

 

Gårdsrenovering

Styrelsen har påbörjat arbetet med gårdsrenovering. Då vi haft problem med vattenläckage från gården är det viktigt att detta blir gjort så fort som möjligt.

Upphandlingarna är inte färdiga så vi vet inte exakta datum för när det kan ske, men räkna med begränsad tillgänglighet till gården hela sommaren.

Vi har beställt planering och ritning av gården av en arkitekt vars material ni kan ta del av här:

Valand9

Korttidsuthyrning

På förekommen anledning påminner styrelsen om att föreningen inte tillåter korttidsuthyrningar!

Övriga andrahandsuthyrningar söks tillstånd till på blankett som läggs i ordförandens brevinkast för godkännande.

Försäkringsinformation

Meddelande från Länsförsäkringar:
Föreningens bostadsrättstillägg upphör från 1 januari 2019.
Se över din bostadsrättsförsäkring, om du har tecknat en försäkring med tanke på att föreningens bostadsrättstillägg finns så bör du se över din egna försäkring inför årsskiftet.
2011 tecknade vår bostadsrättsförening en tilläggsförsäkring till vår fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar. Tilläggsförsäkringen, benämnd Bostadsrättstillägg, gäller för var och en av fastighetens 63 bostadsrätter.
Denna tilläggsförsäkring gäller för främst ytskiktsskador inom
bostadsrätten. Det kan exempelvis röra sig om skador förorsakade av hantverkare.
Tidigare borde således varje bostadsrättsinnehavare själv ha tecknat ett sådant litet tillägg till sin ordinarie bostadsrättsförsäkring.
Denna tilläggsförsäkring täcker alltså inte egendomsskador i
bostadsrätten.
Länsförsäkringar håller successivt på att ta bort denna kollektiva tilläggsförsäkring i samband
med att ny årspremie skickas ut, varvid man i god tid kommer att meddela detta.

Brand i blomlåda

Igår, torsdagen den 20/9, upptäcktes en brand i en blomlåda på balkongen, Vanadisplan 1, plan 2.

En stor del av rötterna hade brunnit upp och det brann fortfarande när vi hittade den.

Branden är troligtvis startad av en cigarett.

Fimpa inte cigaretter i blomlådor eller blomkrukor!

Styrelsen

 

Strömavbrott allmänna utrymmen tisdagen den 13/8 kl 08.00-10.00

Byte ut strömtransformatorer för elmätningen skall utföras tisdagen den 13/8 kl 08.00-10.00.

Arbetet innebär ett strömavbrott på ca 1-2h i fastighetens allmänna utrymmen (trapphus, källare, hiss tvättstuga etc). Det gäller alla tre trapphus, dvs Hälsingegatan 37, Sankt Eriksgatan 108 och Vanadisplan 1.

Avbrottet påverkar inte lägenheterna.

 

GDPR

Information från styrelsen gällande GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft som ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL). Den nya lagen ger ett starkare skydd för privatpersoner när det gäller personuppgifter och gäller företag, myndigheter och organisationer. Även bostadsrättsföreningar behöver följa den nya lagen.

 

Med anledning av detta har vi genomlyst vår verksamhet och hur vi arbetar med personuppgifter samt vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi behandlar främst dina och våra andra medlemmars personuppgifter genom att:

Föreningen håller medlemsbaserade register i form av medlemsförteckning och pantregister samt avtal och handlingar för boendet, såsom för överlåtelse, medlemskap och för part, medlem och/eller lägenhet, specifika förhållanden och är därmed personuppgiftsansvarig. Ändamålet med registrering av eventuella personuppgifter är för att kunna genomföra aktuella uppdrag mellan boende/medlem och förening/hyresvärd. Behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Utlämnande av personuppgifter enligt ovan (och enligt avtal) kan göras till personuppgiftsbiträden såsom mäklare och finansinstitut när detta är påkallat, såsom för överlåtelse och vid pantförskrivning samt vidare till myndigheter och revisorer samt avtalade förvaltare av föreningens uppdrag och administration.

Gårdsstädning samt märkning av cyklar

Nu är det dags för vårstädning av gården.

Samling söndagen den 6/5 kl 11.00 på gården. Städningen brukar klaras av på en timme om många hjälper till.

Efter städningen bjuder vi på lunch på Ciao Ciao.

Grovsopor och elektronik kan lämnas på gården efter städningen. OBS! Inga farliga ämnen som färg och kemikalier etc. Detta forslas bort på tisdagen eller onsdagen.

Det börjar bli dags att rensa bland cyklarna igen. Märk din cykel med namn och lägenhetsnummer före gårdsstädningen.

Omärkta cyklar kommer att samlas ihop.

Varmt välkommen att hjälpa till med städningen och till ett trevligt umgänge med dina grannar.