Ordinarie föreningsstämma

Tid: 5 April, kl 11 på Restaurang Sangria

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.
Kallelse utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman på anslagstavlor och i brevlådor i huset.

Vi ser fram emot att träffa er i April.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

En påminnelse om våra ordningsregler och julpynt den 1 dec

Styrelsen har den senaste tiden mottagit klagomål om störningar och vi vill därför påminna er om våra ordningsregler samt åtgärder som tas vid störningar.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller. Ni hittar dom här.

Den 1 december kl 13 kommer granen sättas upp på innegården. Alla som vill är välkomna att hjälpa till att pynta.

Vi önskar er en god och fridfull jul!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 15 Oktober instruktioner för boende:

Tisdag den 15 Oktober kommer en OVK besiktning att genomföras i fastigheten på uppdrag av styrelsen. Besiktningen sker mellan kl 09:00-16:00.

Detta medför att Ventilationskvalitet AB (entreprenören) behöver tillträde till Er lägenhet under ca 10minuter för att inspektera ventilationssystemet. 

Nycklar för tillträde samlas in utanför Vanadisplan 1 på aktuellt datum mellan 07:00 till 08:30.

Alternativt har du möjlighet att vara hemma under besiktningen och själv släppa in entreprenören. Efter utfört arbete återlämnas nycklarna i brevinkast om inte annat överenskommits.

Viktigt att märka nycklarna med namn och lägenhetsnummer!

Vid frågor var god kontakta:

Ove Larsson

Tel: 076-581 64 78

epost: ove@ventilationskvalitet.se

Mvh

Styrelsen

 

Nya gården och dess ordningsregler!

Hej

Nu är äntligen renoveringen av vår gård klar och alla är nu välkomna åter att använda gården samt ställa tillbaka eventuella cyklar.

För att gården ska fortsätta att vara fin och tillgänglig för alla gäller:

  • Två cyklar parkeras vid varje pelare
  • Cyklar får inte ställas på något annat ställe än vid en pelare
  • Cyklar ska vara märkta med lägenhetsnummer, port och ägarens namn

OBS, detta gäller även cykelrummet!

Omärkta cyklar kommer att kastas den 1 november 2019

För allas trivsel gäller även:

  • Sopor i sopkärlen. Inga sopor på gården eller utanför dörrar i trappuppgångar.
  • Om ni röker på balkongerna bör balkong dörrar stängas då rökluft annars kommer in i trappuppgång och våra lägenheter.
  • Fimpar läggs i askkopp (dvs inte ner på gården!)

Varmt välkomna tillbaka till vår fina innergård.

Med vänlig hälsning,

Styrelsens Valand 9

Inre fond avslutad och återbetalning av innestående medel

Styrelsen meddelar att vi avslutat den inre fond som nu kommer återbetalas till respektive lägenhet genom ett kredit belopp på Juli och i vissa fall även Augusti avin för större belopp.

Per 2018-12-31 uppgick föreningens Inre fond till 63 000kr och er utbetalning är således beroende av er lägenhets andelstal i föreningen (dvs. beroende av lägenhetens storlek).

Grovsopor och cykelkontroll

Den 10:e och 11:e april kan grovsopor och elektronik lämnas på gården.

Inga farliga ämnen som färg eller kemikalier!

Vi behöver göra vår årliga översyn av bortglömda cyklar.

Märk din cykel med namn och lägenhetsnummer.

Omärkta cyklar samlas ihop.

Mvh
Styrelsen

 

Gårdsrenovering

Styrelsen har påbörjat arbetet med gårdsrenovering. Då vi haft problem med vattenläckage från gården är det viktigt att detta blir gjort så fort som möjligt.

Upphandlingarna är inte färdiga så vi vet inte exakta datum för när det kan ske, men räkna med begränsad tillgänglighet till gården hela sommaren.

Vi har beställt planering och ritning av gården av en arkitekt vars material ni kan ta del av här:

Valand9