Handdukstorkarna

Tyvärr måste vi meddela att testet med att stänga av alla handdukstorkar ej föll i god jord. Enligt de instruktioner vi fått från de fackmän/konsulter vi varit i kontakt med krävs att samtliga handukstorkar är avstängda för att ge en korrekt bild. En påslagen och icke-fungerande handukstork kan alltså vara tillräckligt för att ge problem för många andra i huset. Styrelsen har sprungit i trapphusen, mailat och försökt att få kontakt med samtliga medlemmar men, dessvärre utan resultat i ett fåtal fall. Vissa medlemmar har vi vare sig fått tag i via dörrknackning eller mail. Eftersom vi i styrelsen valt att fysiskt kontrollera att alla handukstorkar varit avslagna (kalla oss gärna cyniska) anser vi att vi inte kunna lova inför konsulterna att vi genomfört ett säkert test med avstängning och således gå vidare med felsökningen och de kostnader de innebär.

 

I och med att det nu är sommar med semestrar och resor inser vi att ett nytt försök i nuläget ej är aktuellt. Istället kommer vi att plocka upp denna tråd i september och då göra ett nytt försök att komma in till alla er medlemmar. Förhoppningsvis kan vi koordinera detta med stundande reparation av gasledningarna (vg se nedan)

 

Ni som fortfarande har er handdukstorkar avstängda kan därmed vrida på dessa igen om ni så önskar.

 

Samtidigt passar vi på att tacka alla er som ställt upp. Den allra största majoriteten av medlemmarna har varit ytterst tillmötesgående och det har varit trevligt att få en kort pratstund med när vi varit runt.

Gasläckaget

gaslaga_2564676Som styrelsen tidigare meddelat har vi en läcka på våra gasledningar i källaren. Detta är inget som innebär någon fara och det är temporärt åtgärdat av hantverkare. Vår förhoppning var att vi skulle fått ordning på varmvattenfrågan vid det här laget och att vi således hade kunnat ta tag i gasfrågan separat. Då varmvattenproblemet dragit ut på tiden tvingas vi nu börja planera för att åtgärda gasen samtidigt. Även detta arbete kommer att innebär att vi måste komma in i era lägenheter (gäller de som använder sig av gas i sina lägenheter). I och med sommaren och semestrar inser vi att detta blir ogörligt sommartid utan siktar på att påbörja arbetet i september. I och med arbetet kommer gasen att stängas av och således påverka er som har gasspisar. Ytterligare information kring datum etc följer då vi börjar närma oss själva arbetet.

Handdukstorkarna

Styrelsen har fortfarande problem att komma in till alla medlemmar för att hjälpa till med, och kontrollera att handdukstorkarna är avstängda. Har du inte fått besök, och inte har varit i kontakt med någon av oss i styrelsen vill vi att ni omgående hör av er, ni når oss via info@brfvaland9.se alternativt finns våra personliga kontaktuppgifter här på hemsidan.

 

Vi vill även gärna att ni återkopplar om ni upplever någon skillnad nu när (snart) alla handdukstorkar är avstängda. Ni kan använda samma kontaktvägar som beskrivs ovan.

 

Styrelsen kommer att annonsera såväl här på hemsidan, som på anslagstavlor och i hissarna när ni kan slå på handdukstorkarna igen. Vi vill att ni håller dem avstängda fram till dess.

 

Tack för er hjälp!

Varmvattnet – Återkoppling

1443_1Som ni förhoppningsvis har uppmärksammat så vill vi att samtliga handdukstorkar ska vara avstängda från och med fredagen den 31 maj och 10 dagar framåt. För att bistå och kontrollera att samtliga torkar är avstängda har vi i styrelsen beslutat att vi går runt till alla medlemmar och knackar dörr. Det är fortfarande flertalet medlemmar som vi inte kommit in till. Har du ännu inte fått besök av någon av oss i styrelsen får du gärna höra av dig om en tid som passar dig så ska någon av oss försöka komma förbi. Du når oss på info@brfvaland9.se alternativt finns kontaktuppgifter till oss olika ledamöter i portarna och här på hemsidan.

 

För att utvärdera försöket får ni gärna återkoppla till oss i styrelsen, åter igen via info@brfvaland9.se eller till oss personligen.

Varmvattnet – Handdukstorkar

Nu är samtliga fel som rörmokaren hittade åtgärdade. Av den feed-back vi fått har vi förstått att vissa har fått en bättre situation gällande varmvattent, men att problemen kvarstår för en del medlemmar. Vi har därför gått vidare med ytterliggare konsulter som påpekat att problemet kan vara de handdukstorkar som finns installerad i de flesta lägenheter. Varmvattnet som cirkulerar i dessa är vårt dricksvatten som cirkulerar via handdukstorkarna. Nästa steg i felsökningen är därför att samtliga handdukstorkar måste vara avstängda under en tid för att utvärdera om detta ger någon skillnad gällande vattnet i våra blandare.

 

Styrelsen har därför beslutat att samtliga handdukstorkar skall vara avstängda från och med den 31 maj och 10 dagar frammåt. För att kontrollera, och hjälpa till med avstängningen planerar vi därför att knacka dörr i samtliga uppgångar och göra personliga besök till samtliga medlemmar. Var vänlig respektera att handdukstorkarna måste vara avstängda under denna tid. En handukstork som står på kan omintetgöra hela försöket. Tanken är att försöket skall vara genomfört till nästa styrelsemöte för att vi då ska kunna vidta ev åtgärder.

Ny hemsida

Som ni kanske har märkt så har vi haft problem med vår hemsida och mail den sista tiden. Detta har berott på att den tidigare hemsidan som låg under www.valand9.se på pappret ägdes av en tidigare styrelsemedlem. Då ändringar behövde göras hade ingen i den nuvarande styrelsen rättigheter till detta. Vi har försökt ta kontakt med personen i fråga, men då inget hänt och hemsidan inte har fungerat valde vi att istället börja om från början, men med ny adress. Så lägg nu www.brfvaland9.se på minnet. Vi kommer att använda denna sida för att förmedla nyheter och info till er medlemmar i föreningen.