Nya gården och dess ordningsregler!

Hej

Nu är äntligen renoveringen av vår gård klar och alla är nu välkomna åter att använda gården samt ställa tillbaka eventuella cyklar.

För att gården ska fortsätta att vara fin och tillgänglig för alla gäller:

  • Två cyklar parkeras vid varje pelare
  • Cyklar får inte ställas på något annat ställe än vid en pelare
  • Cyklar ska vara märkta med lägenhetsnummer, port och ägarens namn

OBS, detta gäller även cykelrummet!

Omärkta cyklar kommer att kastas den 1 november 2019

För allas trivsel gäller även:

  • Sopor i sopkärlen. Inga sopor på gården eller utanför dörrar i trappuppgångar.
  • Om ni röker på balkongerna bör balkong dörrar stängas då rökluft annars kommer in i trappuppgång och våra lägenheter.
  • Fimpar läggs i askkopp (dvs inte ner på gården!)

Varmt välkomna tillbaka till vår fina innergård.

Med vänlig hälsning,

Styrelsens Valand 9

Inre fond avslutad och återbetalning av innestående medel

Styrelsen meddelar att vi avslutat den inre fond som nu kommer återbetalas till respektive lägenhet genom ett kredit belopp på Juli och i vissa fall även Augusti avin för större belopp.

Per 2018-12-31 uppgick föreningens Inre fond till 63 000kr och er utbetalning är således beroende av er lägenhets andelstal i föreningen (dvs. beroende av lägenhetens storlek).

Nya gården påbörjas vecka 20!

Nu har vi äntligen fått klart med vår aktör som ska påbörja gårdens ombyggnation i vecka 20, arbets tid ej klart ännu. Arkitekterna har även gjort några uppdateringar så kika gärna på bifogad skiss för att få en bild på vår framtida gård som troligtvis blir klar i September.

NOTERA:

INGA CYKLAR FÅR STÄLLAS PÅ GÅRDEN -VÄNLIGEN TA BORT DESSA SENAST LÖRDAG 11 MAJ.

SOPOR KOMMER ATT SLÄNGAS I RESPEKTIVE TRAPPHUS VARTEFTER OCH DET KOMMER BLI BEGRÄNSAD FRAMKOMLIGHET PÅ GÅRDEN UNDER RENOVERINGEN.

190424 Valand 9 gård

 

Uppdatering angående dörrarna på Sankt Eriksgatan:

Vi tittar på en ny dörrstängare och hoppas ni har tålamod med oss i styrelsen som vill lösa detta lika snabbt som er.

Grovsopor och cykelkontroll

Den 10:e och 11:e april kan grovsopor och elektronik lämnas på gården.

Inga farliga ämnen som färg eller kemikalier!

Vi behöver göra vår årliga översyn av bortglömda cyklar.

Märk din cykel med namn och lägenhetsnummer.

Omärkta cyklar samlas ihop.

Mvh
Styrelsen

 

Gårdsrenovering

Styrelsen har påbörjat arbetet med gårdsrenovering. Då vi haft problem med vattenläckage från gården är det viktigt att detta blir gjort så fort som möjligt.

Upphandlingarna är inte färdiga så vi vet inte exakta datum för när det kan ske, men räkna med begränsad tillgänglighet till gården hela sommaren.

Vi har beställt planering och ritning av gården av en arkitekt vars material ni kan ta del av här:

Valand9

Korttidsuthyrning

På förekommen anledning påminner styrelsen om att föreningen inte tillåter korttidsuthyrningar!

Övriga andrahandsuthyrningar söks tillstånd till på blankett som läggs i ordförandens brevinkast för godkännande.

Försäkringsinformation

Meddelande från Länsförsäkringar:
Föreningens bostadsrättstillägg upphör från 1 januari 2019.
Se över din bostadsrättsförsäkring, om du har tecknat en försäkring med tanke på att föreningens bostadsrättstillägg finns så bör du se över din egna försäkring inför årsskiftet.
2011 tecknade vår bostadsrättsförening en tilläggsförsäkring till vår fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar. Tilläggsförsäkringen, benämnd Bostadsrättstillägg, gäller för var och en av fastighetens 63 bostadsrätter.
Denna tilläggsförsäkring gäller för främst ytskiktsskador inom
bostadsrätten. Det kan exempelvis röra sig om skador förorsakade av hantverkare.
Tidigare borde således varje bostadsrättsinnehavare själv ha tecknat ett sådant litet tillägg till sin ordinarie bostadsrättsförsäkring.
Denna tilläggsförsäkring täcker alltså inte egendomsskador i
bostadsrätten.
Länsförsäkringar håller successivt på att ta bort denna kollektiva tilläggsförsäkring i samband
med att ny årspremie skickas ut, varvid man i god tid kommer att meddela detta.